KURUMSAL

Güvenilir Lojistik Hizmet , Bizim İşimiz ...

AKRAN NAKLİYE KALİTE POLİTİKASI


AKRAN NAKLİYE sunduğu hizmetin kalitesini, güvenirliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmektedir. Bu nedenle hizmetini gerçekleştirirken kalite, güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olarak çalışmayı ve ilgili yasal mevzuata uymayı şirket prensibi olarak kabul etmiştir.

En önemli hedefimiz hataları meydana gelmeden önlemektir; Bunun için kurduğu sistemin sürekli iyileştirilmesini ve hizmet kalitesini yükselterek çalışmayı ilke olarak benimsemiştir.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken müşterilerimizin bize emanet ettikleri ürün ve bilginin yüksek değerinin bilincinde hareket ederek bunların güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt ederiz.

Bu prensipler çerçevesinde sorumlu olduğum tarafların kalite, güvenlik ve sağlık ile ilgili beklentilerini karşılamak amaç ve hedeflerimi arasındadır.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken hizmet kalitemiz için insan kaynağını en önemli değer olarak görmekteyiz. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, teknolojik yenilikleri izleyerek gerekli kaynakları ayırmayı, eğitimlerle iç iletişimi ve kalite bilincini geliştirmeyi ilke ediniyoruz.

Şirketimizin tüm çalışanları bu şartlara bağlı kalarak ve daima müşteri ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en etkin şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflerler. Bu amaçlarla kurduğumuz kalite, güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimine açık olacağını taahhüt ederiz.

akran nakliye
akran nakliye bursa
akran nakliye

AKRAN NAKLİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ


AKRAN NAKLİYE Şirketi faaliyet gösterdiği taşımacılık ve lojistik sektöründe müşteri şikayetlerini/önerilerini yasal mevzuat şartlarına göre ele alma prosesini oluşturmuş ve sürdürmektedir.

Müşteri şikayetlerini negatiften, pozitife çevirmek ve müşteri bağlılığını sağlamak birincil ilkemiz olup, bu bağlamda müşterilerimize yönelik;

  • Şeffaflık
  • Erişebilirlik
  • Cevap verebilirlik
  • Objektiflik
  • Gizlilik
  • Hesap verebilirlik
  • Sürekli İyileştirme

ana prensiplerimiz çerçevesinde faaliyetimizi gerçekleştirirken müşterilerimizi en önemli değer olarak görmekteyiz.

Şirketimizin tüm çalışanları ve Üst Yönetim olarak bu şartlara bağlı kalarak ve daima müşterilerimizle işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en etkin şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedefler ve bu amaçla kurduğumuz Müşteri Memnuniyeti sürecimizi sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimine açık olacağını taahhüt ederiz.

akran nakliye bursa

Lojistikte Güvenilir Çözüm Odaklı Destek

BİZLERE ULAŞABİLİRİSİNİZ
+90(224) 524 70 72
7/24 OPERATÖR ve TAKİP DESTEĞİ